yes
Ul. Światowida 49 paw 42 B, 03-144 Warszawa 513 306 306 office@recovery.com.pl

Procedury

 1. Dostarczenie nośnika – wszystkie nośniki trafiają do naszego głównego laboratorium w Warszawie, można dostarczyć go tu osobiście, skorzystać z bezpłatnego kuriera lub pozostawić nośnik w jednym z naszych punktów przyjęć zlokalizowanych na terenie całego kraju.
 2. Analiza – wykazanie możliwości lub braku możliwości odzyskania danych. Wskazuje rodzaj uszkodzenia oraz przewidywalny koszt . Zaakceptowany koszt odzyskania danych nie ulega zmianie w trakcie prac. Analizę wykonujemy w trzech trybach: standardowym (bezpłatny) oraz przyspieszony i ekspresowy (płatne).Po przeprowadzonej analizie klient podejmuje decyzję odnośnie dalszych losów zlecenia. Zaakceptowanie warunków przedstawionych po analizie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odzyskiwanie danych. Rezygnacja ze zlecenia – klient odbiera swój nośnik, bez dodatkowych kosztów.
 3. Odzyskiwanie danych – rozpoczęcie czynności mających na celu odzyskanie danych, a następnie przekopiowanie ich na inny, nieuszkodzony nośnik.
 4. Wydanie danych po uregulowaniu należności.
 5. Zamknięcie zlecenia – po zakończeniu prac i odebraniu danych, są one przez nas przechowywane jeszcze przez 7 dni. Po upływie tego czasu są bezpowrotnie kasowane.
 6. Ile kosztuje odzyskiwanie danych?

Koszt odzyskiwania danych uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju uszkodzenia dysku. Określamy go po wykonaniu bezpłatnej analizy w laboratorium.

 1. Jak wygląda proces odzyskiwania danych?

Dysk dostarczony do laboratorium poddawany jest analizie, która określa rodzaj uszkodzenia, szanse na odzyskanie danych oraz na jej podstawie szacowany jest koszt usługi.

Akceptacja warunków przedstawionych w analizie rozpoczyna właściwy proces odzyskiwani danych.

 1. W jakiej formie otrzymam odzyskane dane?

Odzyskane dane zapisywane są na innym nośniku dostarczonym przez klienta lub zakupionym u nas.

 1. Co w przypadku, gdy cena wskazana w analizie okaże się za wysoka?

W momencie gdy Klient rezygnuje z procesu odzyskiwania danych, jego dysk odsyłany jest na wskazany przez niego adres. W takim przypadku klient nie ponosi żadnych kosztów z tytułu odzyskiwania danych, pokrywa jedynie koszt kuriera zwrotnego.

 1. Jak zapobiec utracie danych?

Chcąc uniknąć utraty danych, bardzo ważne jest systematyczne robienie kopii zapasowej swoich danych.

 1. Jak długo moje dane są przechowywane?

Odzyskane dane przechowujemy nie dłużej niż 7 dni od dnia odbioru danych przez klienta.

Po upływie tego czasu dane są bezpowrotnie kasowane.

 1. Co robić w przypadku utraty danych?

W żadnym wypadku nie polecamy działań na własną rękę.

Utrata danych może być spowodowana wieloma czynnikami. Próbując samodzielnie odzyskać dane, często tylko pogarszamy sytuację.

Priorytetem w takiej sytuacji jest określenie problemu i dopiero podjęcie właściwych działań. W domowych warunkach ustalenie przyczyny awarii jest niemożliwe.